Marktreglement

 1. De standhoud(st)er moet zich op verzoek van de marktorganisatie of van overheidswege kunnen legitimeren door middel van een paspoort of geldig rijbewijs.
 2. De markt is voor de standhoud(st)ers toegankelijk vanaf 6:15 uur. De opbouwtijd is van 6:30 uur tot 8:45 uur. De afbouw van 16:30 tot 17:30 uur. Vrijdagavond tijdens de binnenmarkten is de opbouw van 17:00 uur tot 20:00 uur. Indien een standhoud(st)er de standplaats niet voor 8:45 uur heeft opgebouwd vervalt het recht de standplaats dezelfde dag te gebruiken zonder dat de standhouder recht heeft op restitutie van het reserveringbedrag. Het staat de marktorganisatie dan vrij de desbetreffende standplaats aan een ander te verhuren.
 3. Voorschriften van de marktorganisatie, de overheid, de brandweer en de politie moeten stipt worden opgevolgd. De goederen mogen zowel binnen als buiten niet voor de kramen worden uitgestald. Binnen mag bij hoekkramen ook niet worden uitgebouwd, buiten is dit wel toegestaan. Looppaden, nooduitgangen en brandslanghaspels moeten vrij blijven.
 4. De markt is van 9:00 uur tot 16:30 uur geopend voor het publiek. Na de openingstijd voor het publiek mogen er geen goederen meer worden binnen gebracht.
 5. Het verkopen van illegale cd's, dvd's, wapens, drank, drugs, porno, etenswaren of namaakkleding is niet toegestaan.
 6. Alle risico's verbonden aan het gebruik van een standplaats, gevolgen van zichtbare en onzichtbare gebreken daaronder begrepen, en de daaraan verbonden exploitatie zijn voor rekening van de standhoud(st)er. De marktorganisatie is niet aansprakelijk voor schaden aan goederen en/of personen die zich op de standplaatsen, het marktcomplex of daarbuiten bevinden, door welke oorzaak deze dan ook mocht zijn ontstaan. Brand, diefstal, wind en waterschade daaronder begrepen. Schade door toedoen van de standhoud(st)er toegebracht aan derden, zullen op hem / haar worden verhaald.
 7. Reclame, propaganda of het uitdelen van reclamemateriaal voor bedrijven, verenigingen, politieke organisaties enz. is verboden.
 8. De marktorganisatie kan naar eigen inzicht standhoud(st)ers een andere marktplaats, markthal of marktkraam aanwijzen.
 9. Standhoud(st)ers die zich niet houden aan bovengenoemde bepalingen worden door de organisatie van het marktcomplex verwijderd en kunnen geen aanspraak meer maken op het door hen betaalde inschrijfgeld.
 10. De standhoud(st)er is pas ingeschreven na ontvangst van de standhouderskaart en na betaling. Indien de hallen inmiddels zijn volgeboekt dan wordt u hiervan tijdig op de hoogte gebracht.
 11. Nadat u een boeking geplaatst heeft is annuleren niet meer mogelijk. Dit om reden dat er te vaak makkelijk wordt geboekt en vervolgens weer wordt afgezegd. Doorverhuren via TicketSwap is toegestaan. Marktplaats of Facebook raden wij af door de gebrekkige controle tegen oplichters.
 12. De hal is niet verwarmd. Op last van de brandweer mag er niet worden gerookt en mogen er geen kaarsen worden gebrand. Bij een calamiteit moet de hal onmiddelijk worden verlaten en mogen er geen spullen van de kramen worden meegenomen. 
 13. Het verkopen van zelfgemaakte spullen, nieuwe spullen en partijhandel is niet toegestaan.